ARTERYEL  KAN  GAZLARI  (AKG )

VE

ASİT – BAZ DENGESİ  (ABD)  DEĞERLERİ

 

Normal Değerler : pH → 7.35 -7.45 (ort.  7.40)    pH 7.35 ↓ ise Asidoz

                                                                              7.45 ↑ ise Alkaloz

                                  pH   6.8 ↓  veya  7.8 ↑  olursa ölüm meydana gelir.

                           

                                  pCO→  35 -45 mmHg

 

 pO2      →  80 -100 mmHg ( Alt sınır 60 )

 

 O2 saturasyonu (doymuş) → %95 - %100 ( Alt  sınır 80 )

 

 HCO3→22-26 m Eg / lt

 

HCO→ Kanın en önemli bazıdır. H+ kazanma ve kaybetme özelliğinden dolayı kanı    pH değişikliklerinden  korur . Böbrekler tarafından kontrol edilir.

                  HCO3  - 22 m  Eg / lt ↓ ise Metabolik Asidoz

                  HCO3  - 26  m Eg / lt ↑ ise Metabolik Alkaloz

                

Baz fazlalığı→ (-2) – (+2) m Eg / lt

 

Baz   Fazlalığı→Toplam tampon bazın arttığını / azaldığını  ifade eder

              Baz fazlalığı  -2  m Eg / lt ↓ ise Metabolik Asidoz

              Baz fazlalığı +2  m Eg / lt ↑ ise Metabolik Alkaloz

 

ASiT – BAZ  BOZUKLUKLARI:

                                 pH                   pCO2             HCO3

Solunum   Asidozu       ↓  (7.35↓)         ↑  ( 45↑ )           -

  ‘’            Alkalozu       ↑  (7.45↑)         ↓  ( 35↓ )           -

Metabolik Asidoz          ↓                             -               ↓

  ‘’           Alkaloz          ↑                             -               ↑

 

 

SOLUNUM ASİDOZU

 

Nedeni : HİPOVENTİLASYON’dur.  pH ↓  ve p CO2↑  ile karakterizedir.

Görüldüğü Durumlar :   - KOAH

 - Havayolu tıkanması

 - Astım krizi

 - Ağır pulmoner ödem

 - Nöromusküler hastalıklar ( Myastenia  Gravis,Guillian Barre)

 - MSS Depresyonu  ( örn: ilaçlar-morfin )

Tedavisi : - Nedeni bulup ona göre yapılmalı

               - Respiratörün tidal volümünün / hızının arttırılması

               - Aspirasyon

               - pH’ın normale dönüp dönmediğinin kontrolü

 

 

 

SOLUNUM ALKALOZU

 

Nedeni : HİPERVENTİLASYON’dur. pH↑  ve pCO2↓  ile karakterizedir.

Görüldüğü Durumlar :     - Ağrı                               -Ateş

                                    - Hipoksi                          - Sepsis

                                    - Anksiete,histeri              - Kafa travması,beyin lezyonları

                                    - Pulmoner emboli            - Gebelik

                                    - Pnömotoraks                  - Aşırı mekanik ventilasyon

Tedavi : - Nedene yönelik tedavi

            - Sedasyon

            - Respriratörde tidal volümun ve hızın arttırılması

 

METABOLİK ASİDOZ

 

Nedeni : Vücutta aşırı miktarda asit birikmesi veya aşırı miktarda HCO3 kaybı sonucu görülen  pH↓  ve HCO3 ↓ ile karakterizedir.

Görüldüğü Durumlar :     - Böbrek Yetmezliği                   

                                    - Diabedik ketoasidoz                

                                    - Pankreatik sıvının drenajı

                                    - Methyl Alkol ve salisilat zehirlenmesi

                                    - Diamox tedavisi(karbonik anhidraz inhibitörüdür. Böbreklerde HCO3  kaybına neden olur)

                                    - Ağır ishal

                                    - Açlık

Tedavi :    - Nedeni bulup , ortadan kaldırmak

               - IV yada P.O.  bikarbonat

 

METABOLİK ALKALOZ

 

Nedeni : Vücutta fazla miktarda HCO3 bulunması veya üst gastrointestinal(sindirim) sisteminden aşırı miktarda H+  iyonu kaybı sonucu görülen  pH↑ ve HCO3↑ ile karakterizedir.

Görüldüğü Durumlar :          - Nazogastrik  Aspirasyon

 - Diüretikler (Böbreklerden aşırı Potasyum kaybına neden olur

 - Aşırı kusma

 - Aşırı IV ya da P.O. bikarbonat alınması

 - Fazla miktarda kan transfüzyonu(Sitrat bikarbonata   metabolize olur)

 - Kronik Steroid tedavisi

 - Kronik Hiperkapninin (pCO2↑) hızla düzeltilmesi (Böbrekler tarafından hızlı kompansasyonu)

Tedavi :    - Nedeni bulup tedavi etmek

- Dehidrasyonu düzeltmek

- Hipokalemiyi düzeltmek

- Diomax

 

BELİRTİ VE BULGULAR

 

ASİDOZ                                                 ALKALOZ

- Sersemlik,yorgunluk                              - Halsizlik

- Bilinç bulanıklığı                                    - Seyirme, uyuşma

- Baş ağrısı                                             - Titreme 

- Bulantı-kusma                                       - Baş dönmesi

- Koma                                                   - Tetani,bayılma

- Hiperkalemi (K+ ↑)                                 - Hipokalemi (K+ ↓)

 

 

 

ASİT – BAZ   BOZUKLUKLARININ  ÖZETİ

 

  Bozukluklar               Aksaklıklar         Dengelenme(Kompansasyon)

Solunum   Asidozu           PaCO2 ↑              HCO3 ↑ (Böbreklerde tutulur)

   ‘’           Alkalozu           PaCO2 ↓              HCO3 ↓ (Böbreklerden atılır)

Metabolik   Asidoz            HCO3 ↓               Hiperventilasyon (PaCO2 ↓)

   ‘’            Alkaloz            HCO3 ↑               Hiperventilasyon (PaCO2 ↑)

 

 

ASİT-BAZ STATÜSÜNÜ DEĞERLENDİRME

 

1. pH     7.35 ↓  ise  Asidoz   7.45 ↑  ise  Alkaloz

2. pCO2    35 ↓  ise  Alkaloz     45 ↑  ise  Asidoz  (SOLUNUMSAL)

3. HCO3   22 ↓  ise  Asidoz      26 ↑  ise  Alkaloz  (METABOLİK)

4. Hangi bileşik pH ile uyuşuyorsa, öncelik o anomaliye yönelir.

 

DOKUNUN OKSİJENASYONU

* PaO2  ile değerlendirilir

* O‘nin dokulara taşınması ile dokularda O2’nin kullanılması arasındaki denge ile değerlendirilir

 

Oksijenin Taşınması(PO2)

O2 Taşınması = Kardiak Out -Put x Arteryel O2  = 1000 ml / dk

O2 Taşınmasını Etkileyen  Faktörler : - PaO2                                                  

                                                       - SaO2

                                                                          - Hemoglobin

                                                        - Kardiyak Out -Put

 

* BU ETKENLERİN BİRDEN FAZLASI BİRLİKTE  DEĞERLENDİRİLMELİDİR

 

PaO2→    ♥ Plazmada dağılan Oksijenin parsiyel basıncıdır

               ♥ Toplam Oksijenin içeriğinin % 2-3’ü sayılır

               ♥ Normal değeri : 80 -100 mmHg ’dır

 

SaO2 →   ♥ Hemoglobinin Oksijen ile doyma yüzdesidir.

               ♥ Normal değeri : % 95-100’dür

               ♥ Toplam Oksijen içeriğinin % 97-98’i sayılır

 

CaO2→(O2 içeriği) → 100 ml arter kanındaki Oksijenin toplamı

            

              FORMÜL: CaO2  = ( 1.34 x Hb x SaO2 ) + ( .003 x PaO2 )

 

* Genellikle hastanın       PaO→ 60’ın üzerinde,

                                     SaO2  → 90’nın  üzerinde, tutulmak istenir.

 

* Kan gazları değerlerine bakarken PO2’den ziyade  SaO2’e bakmak gerekir. Çünkü SaO2  vücuttaki Oksijenin % 98’ini göstermektedir

 

ÖRNEKLER :

 1. Solunum alkalozu var, kompensasyon başlamamış:      

 pH      => 7.50 ↑  alkali

 pCO2   =>  30 ↓    alkali

 HCO3   =>  26  Normal sınırlarda

2. Solunum asidozu var, kompensasyon başlamamış:

 pH      =>  7.34 ↓ asit

 pCO2  =>  65  ↑    asit

 HCO3  =>  23  Normal sınırlarda

3. Metabolik asidoz var, kompensasyon başlamış , tamamlanmamış:

 pH      =>  7.34 ↓   asit

 pCO2  =>   31 ↓     alkali

 HCO3  =>  16 ↓      asit

4. Kombine (metabolik ve solunum) asidoz var, kompensasyon başlamış. Baz kaybı var.

 pH      =>  7.20 ↓  asit

 pCO2  =>  55 ↑     asit

 HCO3 =>  20 ↓      asit

 BE      =>  -8 ↓      asit

 

* İşaretlerin aynı yönde olması kompensasyonun başladığını gösterir.

   (pCO2 ↓, HCO-3 ↓)

 

* HCO-3 ile BE aynı şeyi gösterir

 

5. Sepsiste  gelen 60 yaşındaki hastanın batınında enfeksiyon var. Nazal kanülle 4lt/dk  Oksijen veriliyor :

 Geldiğinde

pH       =>  7.45 ↑   alkali

pCO2    =>    19 ↓   alkali

HCO-3  =>  -------

pO2      =>     64 ↓

SaO2    =>     90 ↓

BE        =>      -8 ↓  asit

Hb        =>  10.7 ↓ 

Solunum alkalozu var. Kompensasyon tamamlanmış. Oksijenizasyon yetersiz. Solunum Alkolozu var, nedeni Hiperventilasyon        

  9 Saat sonra

    7.46 ↑   alkali

       21 ↓   alkali

     ------------

       52 ↓               

       85 ↓

        -6 ↓   asit

    10.0 ↓

Solunum alkalozu var. Kompensasyon tamamlanmamış.

Sonuç : Oksijen yetersizliği var. Verilen O2 miktarı arttırılmalı

                                                                   

6. Bilinci kapalı, cildi soğuk - soluk - terli olan hastanın, dün, insülin dozunu yapmamış olduğunu öğrendiniz.

 pH      =>  6.98 ↓  asit   (pH 6.8’e yaklaşmış)        

 pCO2  =>   113 ↑  asit                              

 pO2     =>     52 ↓                                           

 SaO2   =>     80 ↓                                                      

 HCO3  =>     16 ↓ asit                     

 Kan Şekeri  = 600 ↑                                                  

 

Kombine asidoz (diabetik ketoasidoz + solunum asidozu) var. Hastada her an arrest  gelişebilir.

Tedavi: - Kristalize İnsülin başlanır

              - K+ başlanır (potasyum, insülin tarafından hücre içine glukoz taşımasını arttırır).

             - Hasta entübe edilir ve respiratuara bağlanır.

             - HCO-3 infüzyonu başlanır.

 

Başa Dön Geri Dön

hermes replica, celine tote bags, replica designer bags, canada goose outlet store, Cheap Canada Goose clothing Canada Goose jacket store Canada Goose vest louis vuitton cyber monday azaadsource.com replica judith leiber Cheap Canada Goose Moncler Doudoune Homme hermes men wallet celine cheap prada bags replica canada goose parka celine handbags online canada goose vest prada bags replica hermes bag replica